top of page

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi (PDR) olarak, öğrencinin kendini tanıyan, çevresindeki olanakların farkında, karşılaştığı güçlükleri sorun haline dönüşmeden çözebilen ve doğru kararlar vererek özünü gerçekleştiren bir kişi olarak, iletişim becerilerine sahip, mutlu, sağlıklı ve yaratıcı bireyler yetiştirebilmeyi, sistematik ve profesyonel bir yardım hizmeti sunmayı amaçlıyoruz.


Deneyimli kadromuzla öğrencileri okula alıştırma (oryantasyon), onları tanıma, izleme çalışmalarını ve psikolojik danışma ve koruyucu bilgilendirme, mesleki rehberlik hizmetlerini Ortaokul ile Lise seviyesinde yürüten PDR Servisi, sadece öğrenciyle değil, aynı zamanda öğretmen, idareci ve velilerle de iletişim halinde çalışmalarını sürdürmekte ve çalışmalarında gelişmiş rehberlik modellerinden yararlanmaktadır.

school-counselor-and-pupil-PHQRUXG.JPG

Psychological Counseling and Guidance Service

As a Psychological Counseling and Guidance Service (PDR), we aim to raise happy, healthy and creative individuals with communication skills, as a person who knows himself, is aware of the possibilities around him, can solve the difficulties he encounters without turning into a problem and realizes his essence by making the right decisions. We aim to provide assistance.
The PDR Service, which carries out orientation to the school (orientation) of the students to the school, recognizing them, monitoring and psychological counseling and protective information, vocational guidance services at the secondary and high school level, continues to work in communication not only with the student but also with teachers, administrators and parents. makes use of advanced guidance models.

PDR Service Working Principles

PRIVACY
VOLUNTEERING
CONTINUITY
RESPECT FOR PERSONAL RIGHTS
THE VALUABILITY OF THE INDIVIDUAL
INDIVIDUAL AUTONOMY
COOPERATION WITH RELATED PERSONS

In line with these principles, our service, which works with 1 Psychologist and 2 PDR Specialists, takes advantage of contemporary guidance models, plans studies according to the needs of our school and society, and aims to serve in a student-centered approach.

It is one of the most important duties of our service to systematically carry out "Vocational Guidance" activities from middle school to the 12th grade. For this purpose, within the framework of the one-year program, the group, together with the PDR Specialist, will be able to discover the right profession, which is one of the most important results of the education life, to determine the goals and to make the necessary effort in this way, to become a happy and successful student and professional staff. planned and implemented.

In order to have detailed information about the work done or to communicate, you can reach and contact us from our regularly updated website.

Bu ilkeler doğrultusunda, 1 Psikolog ve 2 PDR Uzmanı ile çalışmalarını yürüten servisimiz, çağdaş rehberlik modellerinden yararlanmakta, okulumuzun ve toplumun gereksinimlerine göre çalışmalar planlamakta, öğrenci merkezli bir yaklaşım içinde hizmet vermeyi hedeflemektedir.

Ortaokuldan itibaren 12. Sınıfa kadar “Mesleki Rehberlik” çalışmalarını sistemli yürütmek servisimizin en önemli görevleri arasındadır. Bu amaçla, hazırlanmış bir yıllık program çerçevesinde, grubun PDR Uzmanı ile birlikte eğitim hayatının en önemli sonuçlarından olan doğru mesleği keşfedebilmek, hedeflerini belirlemek ve bu yolda gereken çabayı gösterebilmek, mutlu ve başarılı bir öğrenci ve meslek elemanı olabilmek amacıyla gelişim düzeylerine uygun çalışma gözlem ve etkinlikler planlanmakta ve uygulanmaktadır.

Yapılan çalışmalar ile ilgili ayrıntılı bilgi sahibi olmak veya iletişim kurmak için, düzenli olarak güncellenen web sayfamızdan bize ulaşabilir, iletişime geçebilirsiniz.

woman-conducting-childs-psychological-te
bottom of page