top of page
YAŞAM TASARIM WEB SİTE-Okullar-11.png

Ortaokul

Öğrencilerimizin çeşitli sanatsal, sportif aktivitelere katılım, sağlık sorunları gibi sebeplerle derse katılamamaları ya da katıldıkları dersi kavrayamama gibi nedenlerle oluşmuş kazanım kayıplarını en aza indirgemek amacı ile Tam Öğrenme Modeli doğrultusunda, ara sınıflarda cumartesi günleri “Eğitim Destek Programı” adı altında ek çalışmalar yürütürüz.

8.sınıf öğrencilerimizin mevcut ulusal sınavlara (LGS) hazırlanmaları amacıyla konusunda uzman öğretmen kadromuz eşliğinde, hafta içi ders saatlerinde yaptıkları çalışmalara ilaveten Cumartesi günleri Eğitim Destek Programı (EDP) uygulanır.

YAŞAM TASARIM WEB SİTE-Okullar-12.png

Anadolu Lisesi

Öğrencilerimizi, ilgileri, yetenekleri ve yeterlilikleri doğrultusunda kendilerini geliştirebilmeleri, yapılarına en uygun alanları seçmeleri, bu alanlar ile ilgili temel beceri ve bilgileri edinmeleri, kendilerine en uygun bölümlere sahip üniversitelere yerleşmeleri doğrultusunda destekleriz.

 

10. sınıftan itibaren öğrencilerimizi yetenekleri ve ilgileri doğrultusunda seçmeli derslerle Fen Bilimleri, Türkçe-Matematik, Sosyal Bilimler veya Yabancı Dil ağırlıklı seçmeli derslere yönlendirir; Millî Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun, YKS’ de en üst düzey başarı hedefi ile eğitim almalarını sağlarız.

 

Zümre Başkanlarımız liderliğinde ve Ar-Ge desteği ile hazırlanan derslerimiz, akıllı sınıflarda (Smart Class ) ve modern teknoloji ile donatılan laboratuvarlarımızda gerçekleştirilir.

YAŞAM TASARIM WEB SİTE-Okullar-13.png

Fen Lisesi

Fen Lisesinde öğrencilerimizi güçlü eğitim kadromuzun gözetim ve desteğiyle, yaratıcı, modern, araştırmacı, inovatif, üretken, akla ve bilimsel düşünceye inanan genç bireyler olarak yetiştirmeyi hedefleriz. Böyle bir eğitim ortamında öğrenim gören öğrencilerimiz de ülkemizde ve dünyada önemli üniversitelere akademik başarı burslarıyla kabul edilirler.

Fen Lisesinde yetişen ve ‘Yaparak-Yaşayarak Öğrenen’ öğrencilerimiz, ulusal ve uluslararası ölçekte gerçekleştirilen proje yarışmalarında önemli başarılara imza atar, akademik başarılarıyla olduğu kadar evrensel değerlere saygılı, ulusal değerlerinin bilincinde, Dünya vatandaşları olarak uluslararası düzeyde saygı görürler.

EĞİTİM AŞAMALARI
woman-finger-point-to-destination-on-the

Dünya Vatandaşları Yetiştiren Okul

Yaşam Tasarım Ortaokulunda öğrencilerimizin 21. yüzyıl bilgi ve becerilerine sahip, bu yüzyılın dinamiklerine uyumlu, Dünyayla entegre, lider karakterli gençler olarak geleceğe hazırlanmalarını hedefleriz. Millî Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun biçimde geliştirilen, güncellenen ve ileriye taşınan Ortaokul eğitim sistemimizle öğrencilerimizin, akademik ve ulusal sınav başarılarını en üst düzeye taşırken; sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda da gerekli tüm imkân ve desteği sağlayarak bedenen, zihnen ve ruhen sağlıklı, yaratıcı ve üretken bireyler olarak yetişmelerini hedefleriz.

Dünya Vatandaşları

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Çalışmaları

Yaşam Tasarım Okullarında, öğrencilerimizin ihtiyaçlarına ve gelişim özelliklerine göre tasarlanmış Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik ve Psikolojik Danışma Programını yürütür, bu programla öğrencilerimizin kişisel, sosyal, eğitsel ve kariyer gelişimi alanlarında çeşitli yaşam becerilerini desteklemeyi amaçlarız. ​

 

Gelişimsel ve önleyici özelliğiyle Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik ve Psikolojik Danışma Programını Psikolojik Danışmanımız ve Müdür, Rehber Öğretmenlerimiz ve Okul Rehberlik Hizmetleri Yürütme Kurulumuz tarafından geniş katılımla yürütürüz. ​

 

Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik Programıyla öğrencilerimizin yaşam kariyeri gelişimlerini desteklemeyi ve yaşamlarındaki çeşitli rollerine, yaşam olaylarına ve yaşam alanlarına hazırlanması hedefleriz. Diğer bir ifade ile insana, topluma ve Dünya’ya duyarlı, kendi potansiyelini tanıyan, özsaygısı gelişmiş, sosyal becerileri güçlü, kendini yönetme becerilerine ve kariyer planlama becerilerine sahip, psikolojik iyilik halini güçlendirme yollarını bilen öğrenciler yetiştirmeyi amaçlarız.

 • Birlikte çalıştıkları öğrenci gruplarının yaş grubu özelliklerini dikkatle inceler, olası sorun ve problemlere karşı önleyici rehberlik etmeyi hedef edinir ve çalışmalarını bu anlayışa uygun olarak yürütür.
   

 • Bilimsel ve profesyonel bir yardım sürecini gerçekleştirmek üzere öğrenci, aile ve öğretmenlerle düzenli bireysel görüşmeler gerçekleştirir ve bu görüşmeleri kayıt altında tutar.
   

 • Grup ve empati çalışmalarıyla öğrencilerin farkındalıklarını artırmaya özen gösterir.

 • Önceden planlanmış ve bilgilendirmesi yapılmış öğrenci ve velilere yönelik seminerlerle bilgi akışını hızlandırarak ve dikkat çekecek konularla ilgili,düzenli sunumlar gerçekleştirirler.
   

 • Öğrencilerimizin duygu, düşünce ve ihtiyaçlarını analiz edip, onlara daha hızlı ve daha etkin yardım edebilmeleri için öğretmenler ile bireysel görüşmeler yapar hizmet içi çalışmalarla eğitim olanakları sunar.
   

 • Ailelere yönelik anne-baba okulu çalışmaları gerçekleştirilir ve içe dönüşle davranışların sorgulanıp doğru bilinen yanlışlarla yüzleşilmesi ya da yapılan doğruların sürdürülmesi konusunda destek sağlanır.

perfect-6E9ZDYG.jpg
Psikolojik
Çalışmaları

Measurement and Evaluation Studies

In Yaşam Tasarım Anatolian High School, it accepts Measurement and Evaluation studies as an important part of the education process; We carry out studies that aim to lead the measures to be taken to increase student success by increasing efficiency in education, based on the principle of monitoring the efficiency of educational activities.

We systematically apply different measurement tools to determine the qualifications of the education program, to determine the levels of our students in academic development variables such as knowledge, skills, interests, and attitudes, and to develop Personalized Education Programs accordingly. We adopt the principles of 'Diligence' and 'Perseverance' in our works carried out with the aim of realizing 'Full Learning' at all levels.

As a result of the examinations and evaluations made, we go back and repeat the deficiencies in the subjects deemed necessary in order to diagnose, reinforce and increase the general and individual success, and we continue our studies without interruption until we are sure that the relevant achievements of our students are completed.

We conduct General Assessment and Trial Exams, which are applied to all our students, mainly in the last year, as equivalent to YKS (TYT - AYT) in terms of number of questions, qualifications, evaluation and scoring. After each trial, we share the subject-analyzed report cards prepared by our measurement and evaluation unit with our students and parents; We ensure that the results of the exam are carefully examined by our relevant units and studies are carried out to eliminate the deficiencies in the subject.

Presence Exam:

At the beginning of each academic year, we apply the 'Readiness Exam' to see at what level our students have started the new academic year and to plan activities to make up for their deficiencies. With this exam, we aim to determine how much the basic gains that need to be moved from the lower grade to the upper grade are remembered in the spiral structure of the curriculum, how ready our students are for the new academic year, and to make improvement studies for the missing gains.

We do 'KDS applications' every week in order to monitor the academic development of our students on a weekly basis and to observe their achievement performances. We keep the detailed achievement evaluation reports regarding the achievements of our students open to teachers, parents and students. It follows the individual development of our students without interruption, and the acquisition deficiencies determined due to these results are eliminated through planning.

Holistic Approach:

We apply written exams at the relevant class level with the same questions on the same day and time. Conducts joint written exam preparations with our teachers; We analyze all written exams. As a result of the analysis, we identify the gain deficiencies, if any, and share the reports with our related groups. We ensure that the acquisitions that need to be repeated are repeated throughout the class.

We apply trial exams within the scope of YKS (TYT - AYT) Preparations, we make Weekly Evaluations by planning support programs. We determine the extent to which success has been achieved in the targeted acquisitions, the areas where teaching is sufficient and insufficient, the validity / reliability of the exams and we present this reported information to the relevant units in computer environment. In addition, we share information about the exam results with our parents via the internet in order to ensure that our students' course success can be followed at all grade levels.

Level Assessment Exams:

We apply a level assessment test to observe the academic development of our prospective students who aim to study at our institution, and guide the registration acceptance process as a result of observations, interviews and evaluations.

Scholarship Exams:

Within the framework of the criteria and rates determined by our School Management, we apply a scholarship exam on the dates determined for students who want to study at our school with scholarship and share the result with our parents.

Education Applications

At Yaşam Tasarım Anatolian High School, our students continue their education in educational environments supported by Smart Board and 3D educational technologies.

We regularly inform our parents about our students' academic achievements, homework and study responsibilities, and absenteeism, if any. It enables our students to practice speaking in Skills lessons in intensive English education programs based on European Language Standards; We ensure that they can express themselves comfortably in social and academic situations. As a necessity of the developing world, by offering a second foreign language opportunity to all our students, besides preparing for university; We also aim to support their career in the coming years.

We enable our students to internalize the theoretical knowledge they have acquired in the Science courses they teach in our modernly equipped Physics, Chemistry, Biology and Computer laboratories.

In order to monitor the academic development of our students weekly and to observe their achievement performances, we conduct Presence Exams, General Assessment Exams and every week 'Achievement Assessment Exams' at all grade levels. We keep the detailed achievement evaluation reports regarding the achievements of our students open to teachers, parents and students. It follows the individual development of our students without interruption, and the acquisition deficiencies determined due to these results are eliminated through planning.

For our 12th grade students, we aim to support their exam success with the University Preparation Program and Weekly YKS (TYT-AYT) Studies.

Uygulamaları

Foreign language education

While we aim to lay the foundations of academic English by our students in Yaşam Tasarım Secondary School; We prioritize written language as well as daily speaking language. We aim to strengthen our students' ability to not only read and write in a foreign language, but also to think in their second language and to strengthen their communication with the world, with the intensive English education associated with the curriculum at the most suitable English level classes starting from the 5th grade.

Based on the idea that the best way to improve the language learned is by living that language, learning different cultures, different people and different lifestyles, we support our students to participate in online projects, correspondence, competitions, summer language schools, overseas trips and international projects at Yaşam Tasarım Secondary School.

We aim to ensure that our students achieve the best in communication processes in all foreign language proficiency criteria such as listening, reading, conversation, oral and written expression.

In Yaşam Tasarım Secondary School, we aim to develop the ability to learn 5 different languages ​​in accordance with the curriculum with our foreign language course content and curriculum. Skills courses conducted with Native Speakers, Active Learn Online Platform, RollPlay Skills and debates are used by our students at an international level, which aims to enable our students to gain full competence in 'Reading Comprehension, Writing, Hearing Comprehension, Verbal Expression and Speaking'. We apply it by supporting it with textbooks and innovative educational technologies.

At Yaşam Tasarım Secondary School, our students

 • To ensure that they develop a positive attitude and perspective towards their second language,

 • To have an idea in the areas they are interested in and to express themselves in English,

 • To support them to get to know and understand different countries, cultures, lifestyles and perspectives better,

 • To improve their self-confidence with written, oral and visual presentations in social and settings in national and international platforms,

 • To follow the works of art such as literature, music, theater and cinema written in foreign languages, to ensure that they enjoy it,

 • To prepare and make it successful for international exams such as TOEFL, Cambridge ESOL Young Learners, KET, PET, FCE, IELTS, which are valid worldwide,

 • After graduating from Yaşam Tasarım Secondary School, we aim to ensure that the universities in the country where they are accepted can easily pass the preparatory exemption exams and show proficiency in all the international exams required to study abroad.

Yabancı Dil

Öğretmenlerimiz

Hasan URKUÇ

Hasan URKUÇ

Matematik Öğretmeni

Anna Hande TAŞÇI

Anna Hande TAŞÇI

İngilizce Öğretmeni

Ümran CENGİZ

Ümran CENGİZ

Fizik Öğretmeni

Cansu ÜNLÜ

Cansu ÜNLÜ

Kimya Öğretmeni

Yeter ÇELİK

Yeter ÇELİK

Japonca Öğretmeni

Melike ERDEM

Melike ERDEM

Psikolog

Fatih CANDAN

Fatih CANDAN

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Dilay SÖYLEYEN

Dilay SÖYLEYEN

Anadolu Lisesi Müdür Yrd/Tarih Öğretmeni

Ahmet Deniz KIRLI

Ahmet Deniz KIRLI

Matematik Öğretmeni

Merve KARADAĞLI

Merve KARADAĞLI

Fen Bilimleri

Umutcan DURĞUN

Umutcan DURĞUN

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni

Gonca ARSLAN

Gonca ARSLAN

Fizik Öğretmeni

Betül UÇKAYA TOP

Betül UÇKAYA TOP

Biyoloji Öğretmeni

Hasan KALECİKLİ

Hasan KALECİKLİ

İngilizce Öğretmeni

Elif UYSAL

Elif UYSAL

Türkçe Öğretmeni

Hürrem TÜRKARSLAN GÜMÜŞ

Hürrem TÜRKARSLAN GÜMÜŞ

Fen Lisesi Müdür Yrd./Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Murat ORMAN

Murat ORMAN

Coğrafya Öğretmeni

Atike ÖZEL İŞGÜDER

Atike ÖZEL İŞGÜDER

Matematik Öğretmeni

Aysel ALTUNYILDIZ

Aysel ALTUNYILDIZ

Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Ayça SUNGUR

Ayça SUNGUR

Rehber Öğretmen

Nazik Derya GONCELER

Nazik Derya GONCELER

Kimya Öğretmeni

Dilek BÜLBÜL

Dilek BÜLBÜL

Biyoloji Öğretmeni

Gürkan PIRIL

Gürkan PIRIL

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Öğretmeni

Özveri Can SARIYILDIRIM

Özveri Can SARIYILDIRIM

Matematik Öğretmeni

Bahriye PIRIL

Bahriye PIRIL

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Mehmet Salih ORGUN

Mehmet Salih ORGUN

Ortaokul Müdürü

Okulumuzun kurucularından olan Mehmet Salih Orgun, koçluk ve bireysel gelişim eğitimlerinde öğrencilerimizle çalışmaktadır.

Fuat KESGİN

Fuat KESGİN

Matematik Öğretmeni

Öğretmenlerimiz
bottom of page