top of page

KOÇLUK SİSTEMİ

Yaşam Tasarım Okullarında biz, öğrencilerimizin ders ve sınav başarıları kadar, ruhsal gelişim ve mutluluklarına da önem verir, bunların sürekli ve gerçek bir başarı için vazgeçilmez unsurlar olduğunu biliriz. Rehberlik etkinliklerimiz ve özel koçluk desteğimizle, öğrencilerimizde özgüven, kendini tanıma ve ifade etme yeteneği, sağlıklı bir ruh hali ve hedefine ulaşma azmi geliştirmek için çalışıyoruz.

female-coach-standing-with-basketball-in
woman-with-coach-working-out-strike-outd

Yaşam Tasarım Eğitim Yönteminin temel ilkeleri şunlardır:

 • Öğrenci merkezli eğitim

 • Çoklu zeka kuramına uygun yaklaşım

 • Hedefe uygun içerik sunma

 • Uygulamalı eğitim

 • Yeteneklere ve eğilimlere göre yönlendirme

 • Bilgiye ulaşmayı ve öğrenmeyi öğretmek

 • Analitik düşünme yetisi kazandırmak

 • Sosyal ve medeni becerileri geliştirmek

 • Kişisel gelişime katkı sağlamak

 • “Hayat boyu öğrenme” ilkesini edindirmek

 • Hedef koyma ve hedefe ulaşma alışkanlığını kazandırma

bottom of page